O nas   •
Historia   •
Zespół   •

Invest Park Hajduki
funkcjonuje na terenie byłych Zakładów Chemicznych Hajduki, gdzie od 2010 roku realizowany jest projekt  rewitalizacji nieruchomości, obejmujący komercjalizację powierzchni biurowych, magazynowych i produkcyjnych.

Misją przedsiębiorstwa jest najem dostosowanych do indywidualnych i zróżnicowanych potrzeb obiektów, przyczyniający się do sukcesywnej rewitalizacji terenu Parku.

Główne cele przedsiębiorstwa
, przez które misja jest realizowana:

 

  • zapewnienie klientom przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wspieranie działalności typu "B2B – business to business";
  • wdrażanie oraz realizację długofalowej strategii rozwoju, obejmującej rewitalizację obszaru i komercjalizację dostępnych obiektów.
Zgodnie z założeniami, efektem podejmowanych działań ma być stworzenie prężnie funkcjonującego, który będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości oraz stymulował rozwój gospodarczy Chorzowa poprzez:
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • zdynamizowanie rozwoju gospodarczego;
  • podniesienie konkurencyjności miasta.

 
Copyright by Invest Park Hajduki S.A.